کارآموزی نرم افزار فناوری اطلاعات

کارآموزی نرم افزار فناوری اطلاعات

کارآموزی نرم افزار فناوری اطلاعات

فهرست مطالب

 

فصل اول : آشنايي با مكان كارآموزي

سيماي گاز استان آذربایجان غربی در يك نگاه

مثلث توسعه ي پايدار در شركت گاز استان آذربایجان غربی

خط مشي سيستم مديريت يكپارچه شركت گاز استان آذربایجان غربی

گاز سوخت برتر است زيرا

گاز محور توسعه اقتصادي است زيرا

در صورت عدم رعايت نكات ايمني ، گاز طبيعي بسيار خطرناك است زيرا  

اهداف

بهبود مستمر نظام مديريت يكپارچه

چارت سازماني

فصل دوم : ارزيابي بخش هاي كارآموزي مرتبط با رشته مورد نظر

كارهاي انجام شده مرتبط با رشته ام در شركت گاز

فصل سوم :

نتيجه گيري

 

این پروژه در قالب word  (قابل ویرایش) و 20 صفحه می باشد.